Hagalidens Pinus ( Zico )

Zico är nu en segrarklass hund.

På VFK,s prov den 19-20/10 2019  tog Zico steget upp i Segrarklassen med VP efter tre släpp.

Efter tre släpp och tre fågeltagningar med apport, fin stil lugn i flog och skott så var det klart.

Jag är så klart mycket nöjd med hans utveckling.